Kozí farma Havířov

08.04.2022

V měsíci dubnu slavíme Den země. K tomuto dni máme připravenu řadu aktivit. Jednou z nich je mimo jiné také návštěva kozí farmy v Havířově. Na farmu se vydají žáci 1. a 2. třídy a předškoláci z naši mateřské školy. Věřím, že počasí se nám umoudří a projektový den si děti náležitě užijí. Přesné informace děti obdrží v průběhu týdne.

Jan Špička