Kdy znovu otevřeme školu a školku?

27.04.2020

V posledních dnech se množí dotazy rodičů na otevření školy a školky. Z médií se dnes a denně dozvídáme informace, které se ovšem často mění a nejsou zcela jasné.                                                  Našim vroucím přáním je brzké otevření školy i školky. Vše ovšem záleží na rozhodnutí vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Bylo nám slíbeno, že do konce měsíce dubna obdržíme manuál, v němž budou upřesněny hygienické  a bezpečnostní pokyny v souvislosti s postupným otevíráním škol, které budeme muset dodržet. K dnešnímu dni jsme zatím bohužel obdrželi jen následující informace:   

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin (senioři, diabetici, lidé s oslabenou imunitou a chronickým onemocněním) pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15. Musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Týká se  i dětí v mateřské škole. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. 

Co se týče mateřských škol, jsou informace ještě více strohé. 

      -       Ministerstvo školství  připraví pro mateřinky "hygienický" manuál. Pokud ho naplní, budou moci v omezeném                         provozu zahájit provoz nejspíše na konci května.

Škola a školka se na tuto situaci intenzivně připravuje. Jakmile budeme mít více informací, ihned vás budeme informovat. V případě dotazů volejte na telefon 603277317.

Jan Špička