Jan Amos Komenský

01.04.2024

Každoročně si připomínáme narození učitele národa Jana Amose Komenského dne 28.3. Nejinak tomu bylo i letos. Celý březen jsme na toto téma měli na chodbách vystaveny materiály o této významné osobnosti-jeho nejznámější citáty, život, dílo atd. Sbírali jsme informace, které jsme pak využili při daných úkolech- přesmyčky, křížovky, kresba, práce s tablety, encyklopedie. Představili jsme si citáty J.A. Komenského ve kterých je tolik moudrosti, a pak si o nich povídali.

"Na velkých hodinách času je jen jediné slovo TEĎ! Po ulici POTOM se dojde k domu nikdy."(J.A. Komenský)

Mgr. Gabriela Špičková