Informace ke stravování dětí

01.09.2021

V polovině měsíce června děti obdržely informace k přihláškám ke stravování pro školní rok 2021 / 2022, v tomto znění: 

Vážení rodiče, školní jídelna v Hradci nad Moravicí, která nám připravuje a dováží stravu pro děti, nám předala informaci, že přihlášení ke stravování pro školní rok 2021/2022 bude tentokrát probíhat pouze elektronicky, a to od 15.6.2021 vyplněním online přihlášky na webových stránkách Mateřské školy Hradec nad Moravicí www.mshradec.eu v sekci Školní jídelna.                                                                                                                                                                                  Tyto informace zároveň naleznete na webových stránkách naši školy www.zsbranka,cz. Prosím pohlídejte si tuto změnu. Pokud totiž nebude přihláška ke stravování vyplněna nejpozději do 15.8.2021, nebude dítě ke školnímu stravování přihlášeno a první dny nového školního roku bude tedy bez oběda. 

Pokud tak někteří z vás neučinili, prosím o rychlou nápravu. 


Na čtvrtek 2.9.2021 a pátek 3.9.2021 jsme však pro jistotu zajistili stravování pro všechny děti, tedy i ty, které zatím nebyly ke stravování přihlášeny. 

Jan Špička