Informace k provozu školy od 4.1.2021

30.12.2020

Usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 se v období od 4.1.2021 do 10.1.2021 mění provoz škol, a to takto:  - ve škole je povolena pouze přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol  (děti se budou učit podle stávajícího platného rozvrhu hodin)                                                                                                                            - pro žáky ostatních ročníků (3., 4. a 5. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem (výuka bude probíhat stejně jako na podzim přes google classroom. Přístupové údaje dětí zůstávají beze změny. Rozvrh hodin bude vyvěšen na webových stránkách školy a v informační vitríně u vchodu do školy). Úkoly budou vkládány na webové stránky do záložky Distanční výuka.                                                                                       - školní družina a stravování pro žáky 1. a 2. ročníku bude probíhat ve standardním provozu                       - provoz mateřských škol je zachován jako doposud 

Pokud  má někdo problém s vybavením pro distanční výuku, tak škola může stejně jako v říjnu zapůjčit po dobu této výuky plně vybavené notebooky.