Dopravní výchova ve ŠD

22.04.2024

Dopravní výchova je také součástí naší školní družiny. Proto jsme se celý týden věnovali dopravní tématice.Na vycházce jsme sledovali provoz a všechny značky v naší obci. Děti stavěly dopravní hřiště a do hry zapojily i auta přinesená z domovů. Výtvarně zpracovávaly dopravní prostředky, hrály dopravní hry, luštily osmisměrky zaměřené na dopravní výchovu, tvořivě vyráběly z papíru autíčka a stavěly dopravní značky z vršků od PET lahví.V rámci dopravní výchovy jsme také zařadili zdravotní výchovu. Děti si týden s dopravní výchovou užily a doufáme, že získané znalosti je připravily na bezpečný pohyb v silničním provozu.
Táňa Mičková