Distanční výuka 3. až 5. ročníku prodloužena do 22.1.2021

08.01.2021

Usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna byla do 22.1.2021 prodloužena doba, po kterou je ve školách povolena přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku. Znamená to tedy, že od pondělí 11.1.2021 do pátku 22.1.2021 bude u žáků 3. až 5. ročníku pokračovat distanční výuka přes aplikaci google classroom. Rozvrh hodin distanční výuky zůstává beze změn. Úkoly budou i nadále vkládány na webové stránky školy do záložky distanční výuka.                                                                                                                                              Pokud chcete využít možnost stravování dětí formou obědů odebraných do jídlonosiče, jak jsme vás informovali v předchozím článku, přihlaste prosím dítě telefonicky ke strravování.    

Jan Špička