Den stromů ve škole

30.10.2023

Dne 20. října si připomínáme svátek stromů. Nápad slavit Den stromů vznikl v polovině 19. století ve Spojených státech, odkud se rozšířil i na další kontinenty. Datum 20. 10. bylo zvoleno proto, že v mnoha lokalitách ČR jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. My jsme ve škole oslavili Den stromů mnoha aktivitami - myšlenkovými mapami, bojovkou, centry aktivit, luštilo se, poznávalo, měřilo, tvořilo - obrazy z přírodnin, frotážovalo. Všechny děti si odnesly spoustu zajímavých informací a nezapomenutelných zážitků.

" I ten nejvyšší strom byl kdysi semínko v zemi."