Červen ve školní družině

22.06.2023

V Zábavném odpoledni s míči si malí sportovci na školní zahradě vyzkoušeli v závodivých disciplínách různé velikosti a druhy míčů. Velmi hezké Pohádkové hry připravili starší spolužáci pro děti z 1. a 2. ročníku. Na jednotlivých stanovištích plnily děti úkoly s pohádkovou tematikou. Začátkem června se vypravili starší žáci v rámci spolupráce s okolními družinami na Turnaj ve vybíjené do Základní školy v Březové. Návrat byl radostný, protože soupeře v zápase porazili. Dařilo se jim i v Přátelském utkání ve vybíjené s žáky hradecké družiny v naší škole. Na oplátku jsme byli pozváni do ŠD v Hradci nad Moravicí na Výtvarnou dílnu. Preventivní aktivita Bezpečné prázdniny byla zaměřena na ochranu zdraví v letních měsících. Děti si zopakovaly zásady bezpečného chování v létě a vyzkoušely si první pomoc při ošetřování úrazů. Odeslali jsme obrázky pohádkových postav do soutěže ,,Pohádkové okouzlení" Nadačního fondu Jičín - města pohádky.