Bubnovačka

21.11.2023

20. 11. 2023 jsme děti provedli preventivním programem proti násilí na dětech "Bubnovačka". K této akci se roku 2021 připojila organizace LOCIKA, která zajišťuje realizace této akce v České republice a dodala metodické materiály. Děti se nenásilnou formou seznámily s problematikou, řešily různé možnosti pomoci týranému dítěti, zhlédly video o druzích násilí a při dramatizaci si vyzkoušely tzv. mezinárodní gesto pomoci.

S násilím se můžeme vypořádat jen tak, že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet a vnímat jako něco, co se nás přece netýká. Násilí na dětech je tady, je kolem nás, i když ho často nevnímáme, nevidíme. Je důležité dětem naslouchat a věřit jim. Cílem Bubnovačky je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc. Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být společností slyšet a kterým by měla být nabídnutá pomocná ruka.

Mgr. Zora Stypová