Březen ve školní družině

03.04.2023

V rámci měsíce knihy proběhlo odpoledne Z pohádky do pohádky se zaměřením na české pohádky a známé pohádkové postavičky. Pro děti byly připraveny tematické hry, soutěže a pohádková dílnička.

K světovému Dni vody se uskutečnil od 20. do 24. března Týden vody. Činnosti byly věnovány významu vody pro život na naší planetě, a tak se v družině soutěžilo, kreslilo, vyrábělo a dělaly se pokusy s vodou.

Mladší žáci si užili zábavné sportovní odpoledne Víčkovanou s využitím víček z PET láhví. Starší žáci se úspěšně zúčastnili Soutěže školních družin v plavání v Opavě.

Naši školu reprezentovali žáci: Štěpán Konečný, Matěj Nevřela, Petr Janek, Amálie Fryčková a Melánie Musilová. Ve svých kategoriích, které byly stanoveny podle věku a délky plavecké dráhy, se umístil na 2. místě Štěpán Konečný a 2. místo získala žákyně Amálie Fryčková.