Bobřík informatiky ve 4. a 5. ročníku

08.11.2022

V úterý 8. 11. se žáci 4. a 5. ročníku zapojili v rámci hodiny informatiky do soutěže s názvem BOBŘÍK INFORMATIKY. Letos proběhl již 15. ročník a naši žáci se snažili o co nejlepší výsledky v nejmladší kategorii MINI. Bobřík informatiky je soutěž, která si klade za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící v ní řeší otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V rámci testu děti odpovídaly na 12 otázek, na které měly časovou dotaci 30 min. Maximální počet získaných bodů byl 192.  

Nejúspěšnějšími řešiteli s největším počtem bodů byli tito žáci:

Matěj Bartík - 164 b.                                                                                                                                                                                    Jakub Scholtz - 154 b.                                                                                                                                                                                Stella Hodermarská - 121 b.