Aktuality

 

Pro více informací klikněte vždy na nadpis článku.

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu...

Vážení rodiče, milé děti, rád bych vás touto cestou informoval, že škola je plně připravena na návrat dětí do školy viz obrázky níže.. V pondělí 25. května ukončíme distanční výuku a ve zbývajícím čase, který máme k dispozici do konce školního roku se pokusíme ve vzdělávání přiblížit co nejvíc ke standardu. Děti se vrací do pro ně známého...

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem dojde od pondělí 18.května k znovuotevření mateřské školy, které se bude řídit zvýšenými bezpečnostními a hygienickými pravidly. Zde uvádíme stručný přehled:

Vláda ČR začala s postupným rozvolňováním mimořádných opatření a stanovila harmonogram otevírání škol. Datum otevření 1. stupně základních škol je stanoven na pondělí 25. května a MŠMT k tomu vydalo písemné pokyny s názvem Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020, podle kterých budeme při otevírání školy...

Poslední dubnová noc je u nás tradičně spjatá s tzv. pálením čarodějnic. Tento zajímavý zvyk pochází z předkřesťanských dob, kdy se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května mají zlé síly větší moc než kdy jindy a lidé před nimi musí ochránit nejen sebe, ale i své domácnosti a dobytek. Věřilo se, že této noci ve vzduchu létá spousta ...

V posledních dnech se množí dotazy rodičů na otevření školy a školky. Z médií se dnes a denně dozvídáme informace, které se ovšem často mění a nejsou zcela jasné. Našim vroucím přáním je brzké otevření školy i školky. Vše ovšem záleží na rozhodnutí vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Bylo nám slíbeno, že do konce měsíce...

Den Země

21.04.2020

Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás, lidí přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat - proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země! V tento den jsou na mnoha místech pořádány nejrůznější hry a soutěže pro děti,...

Stejně jako v minulých letech máme školu krásně vyzdobenou a připravenou na příchod Velikonoc. Vzhledem k mimořádným opatřením, ale bohužel zeje prázdnotou, a to je obrovská škoda. Jelikož si nechceme nechat ujít společné zážitky, připravili jsme na školní zahradě naše "velikonoční stromy". Od žlutého nebo šedého úterý, můžete až do Velikonoc,...

Každý rok si Velikonoce ve škole připomínáme výzdobou, výrobou kraslic, beránků, kuřátek, zajíčků a povídáním o velikonočních tradicích a zvycích. Letos je bohužel vše jinak, a proto bychom s Vámi rádi alespoň touto cestou sdíleli závěrečné přípravy na Velikonoce. Dnešní Květnou nedělí začal poslední tzv. Svatý týden, který bychom rádi zakončili v...

2. duben je Mezinárodním dnem dětské knihy. Není to tak úplně náhoda - tento den se narodil dánský spisovatel Hans Christian Andersen, známý to autor nádherných pohádek, více či méně pro děti. Tak si pojďme tento den užít s vaši oblíbenou knihou, tak jak si to užívají děti naši školy viz. fotogalerie.