Putování se světýlkem

18.10.2019

Na pátek 18. října připravili zaměstnanci školy a dobrovolníci z řad rodičů již čtvrtý ročník "Putování se světýlkem". Vzhledem ke zkušenostem z předešlých let a oblíbenosti této akce, jsme tentokrát start a cíl připravili v sále KD. Sál byl tematicky vyzdoben, pro děti bylo připraveno malé občerstvení, pro rodiče příjemné posezení a na trase na děti čekalo dvanáct krásných stanovišť s úkoly. Počasí nám opět přálo, a tak na oblíbenou akci dorazilo 120 dětí, které prokázaly velký kus odvahy při plnění úkolů. Za organizaci celé akce patří poděkování zaměstnancům školy, jmenovitě Heleně Cihlářové, Mgr. Martině Kazbundové, Táni Mičkové, Jarmile Schrierové, Mgr. Zoře Stypové a Mgr. Gabriele Špičkové, dále rodičům a jejich dětem, kteří pomáhali a bez kterých by to nešlo, a to Lukášovi Černíkovi, Ivetě Černíkové, Danielu Lankovi, Michalovi Zajíčkovi, Lence Nevřelové, Marcele Widhalmové, Karolíně Kazbundové, Klaudii Kazbundové, Kláře Bártové, Jaroslavě Mainušové, Lence Krátké, Kamilovi Mainušovi, Jaroslavu Ledvinovi, Lauře Ledvinové, Robinovi Černíkovi, Janu Čechovi, Ondřeji Raškovi a Veronice Bakšové a našim tradičním sponzorům, kterými jsou Catering a jídelna Raduň Šárka Kokešová-Sendlerová a cukrárna Kamahaj.