Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, na základě opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 uvádím následující:

 - Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

- Od 1. 4. 2020 do 30 4. 2020 bude mít zákonný zástupce dítěte možnost stáhnout z webových stránek školy žádost o přijetí dítěte (případně žádost o odklad). Nemá-li zákonný zástupce možnost potřebné tiskopisy stáhnout a vytisknout, může si je vyzvednout osobně ve škole v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 nebo po předchozí domluvě na tel čísle 603277317. 

- Zákonný zástupce dítěte  může vyplněnou žádost a potřebné dokumenty (kopie rodného listu, dotazník pro rodiče a dotazník školní zralosti) zaslat do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, vložit do schránky na budově školy nebo předat osobně po telefonické domluvě (tel. č. 603277317)

- Zákonný zástupce rovněž informuje školu, který se zákonných zástupců bude jednat ve školních záležitostech dítěte a informuje o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.

- Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění k zastupování.

- Zákonný zástupce informuje školu o zdravotním či jiném znevýhodnění dítěte.

V přílohách přikládám potřebné tiskopisy a postup podání žádosti.