Rozhodnutí o přijetí dítěte

V přiloženém souboru naleznete pod přidělenými registračními čísly seznam dětí přijatých ke vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 na naši školu.