Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělává

V přiloženém souboru naleznete pod přidělenými registračními čísly seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do naši mateřské školy.