Vánoční vystoupení

01.12.2019

První adventní neděli proběhlo rozsvěcování vánočního stromu jehož součástí bylo vánoční vystoupení. Děti předvedly rodičům a prarodičům svůj vánoční program, na který se poctivě během listopadu připravovaly. Odměnou za jejich snahu jim byl nadšený potlesk zcela zaplněného sálu kulturního domu. Nedílnou součástí této akce byla také vánoční dílna pro děti podporovaná projektem MAS Opavsko.