Školu navštívil Mikuláš

05.12.2020

Když se řekne Mikuláš, každému se hned vybaví postava v dlouhém plášti s bílou bradou, jak rozdává dětem dárky.  Naši školu navštěvuje Mikuláš každoročně, a tak i přes zpřísněná epidemiologická opatření pochopitelně děti netrpělivě očekávaly, zda letos opět přijde. A protože Mikuláš nemůže děti zklamat, tak nakonec přeci dorazil. Postupně zavítal do všech tříd, a také k dětem do MŠ. Z knihy hříšníků jmenoval zlobivce, kteří slibovali polepšení, a za básničku nebo obrázek odměnil všechny děti nadílkou. Všichni si dopoledne plné netradičních úkolů a her náramně užili a v programu pokračovali také ve školní družině. Fotografie z tohoto tradičního dne najdete ve fotogalerii. Nadílka byla připravena za finanční podpory Spolku pro děti ZŠ a MŠ a ze sponzorských darů cukrárny Kamahaj, paní Šárky Kokešové - Sendlerové a paní Terezy Molnárové, za což jim patří dík.

Jan Špička