Putování za pohádkou

23.09.2021

Ve čtvrtek 23. září jsme si s žáky 4. a 5. ročníku udělali projektový den s názvem Putování za pohádkou. Žáci přišli do školy převlečeni za pohádkové bytosti, aby se do daného tématu co nejvíce vžili. Na začátku vyučování jsme si jednotlivé postavičky představili a udělali takovou "pohádkovou módní přehlídku". Pak byly děti rozděleny do skupin, ve kterých plnily jednotlivé úkoly. Každá skupina se pohádkově pojmenovala a pustili jsme se do práce. Aktivity, které na děti čekaly, byly například pohádkové slovní úlohy, on-line úniková hra, četba a porozumění textu, hra Kahoot, kvíz na znalost pohádek, práce s pojmy, skládání puzzle, tvorba pětilístku a odhalování šifry pomocí souřadnic. S dětmi jsme také navštívili "prvňáky, druháky a třeťáky", aby se i ostatní žáci dozvěděli, jaké pohádkové bytosti dorazily do školy. V pátek jsme si naše putování vyhodnotili a celkově si shrnuli tento den.                                                                                                                                                          Hlavním cílem pohádkového putování bylo především pomocí zážitkového učení dětem přiblížit rozdíl mezi pohádkou a pověstí, osvojit si základní znaky obou literárních žánrů a naučit se pracovat ve skupině.

Veronika Týnová