Přednáška v knihovně

06.03.2020

Žáci badatelského klubu navštívili Městskou knihovnu v Hradci nad Moravicí, kde pro ně připravila paní knihovnice Zdeňka Hyklová zajímavou přednášku o provozu v knihovně, systému ukládání a zapisování knih, obnově knižního fondu, rezervaci knih a dalších možnostech při půjčování knih jednotlivými čtenáři. Na závěr návštěvy si žáci prohlédli knížky a někteří si vzali přihlášky, aby mohli knihovnu navštěvovat.