Online přednáška Mgr. Lenky Bínové

21.05.2021

Ve středu 19.5.2021 proběhla online přednáška Mgr. Lenky Bínové na téma výchovy předškolních dětí. Přednášku zajistila MAS Opavsko a účastnili se ji rodiče našich předškoláků a také některé paní učitelky ze školky a školy. Mgr. Lenka Bínová je odborníkem na svém místě a svým lidským přístupem přiblížila rodičům nástrahy výchovy dětí v tomto věku. Věřím, že všichni zúčastnění byli s přednáškou spokojeni, a že se nám podaří v příštím školním roce zajistit podobnou přednášku přímo v mateřské škole. 

Jan Špička