Jarní stezka s úkoly

06.04.2021

Zaměstnanci školy na velikonoční prázdniny připravili pro děti z mateřské a základní školy "Jarní stezku s úkoly". Šlo asi o hodinovou tematickou vycházku na Branském kopci, během níž děti plnily připravené úkoly. Akce se během pěti volných dnů zúčastnilo 32 dětí v doprovodu rodičů a dle děkovných SMS  si všichni vycházku velmi  užili.                                                          Za přípravu celé akce patří poděkování  vychovatelkám školní družiny Heleně Cihlářové a Táni Mičkové, paní učitelce Gabriele Špičkové, a také paní Marcele Carbolové. Věřím, že nešlo o ojedinělou akci, a že takováto jarní vycházka najde pravidelné místo v našem kalendáři akcí.                                                                                                                                                                  Fotografie z průběhu vycházky najdete ve fotogalerii na webových stránkách školy.

Jan Špička