Hravá hodina vlastivědy ve 4. ročníku

10.03.2020

V měsíci únoru probírali žáci 4. ročníku tématický celek Pravěk. A protože je dokázáno, že si nejvíce pamatujeme na základě vlastního prožitku a využitím všech lidských smyslů, ukončili jsme tento celek ukázkou života v pravěku. Děti k tomu přistoupily zodpovědně, vyrobily a donesly si spoustu předmětů a dnešní dopoledne si velmi užily. Vzhledem k tomu, že by byla veliká škoda nechat si to jen pro sebe, pozvali jsme na návštěvu pravěku také děti z ostatních ročníků. Na památku si děti vyrobily ze samotvrdnoucí hmoty pravěké šperky, které si odnesly domů. A jak jim to slušelo? To můžete posoudit z fotografií v naši galerii.

Gabriela Špičková